O Instytucie

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego - www.izt.org.pl jest placówką naukowo-badawczą podejmującą problemy prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe oraz społeczne zatrudnienia transgranicznego pracowników w sposób interdyscyplinarny.

Badania prowadzone przez Instytut są prekursorskie i w wielu sferach jedyne w skali kraju.

Instytut jest organem Izby Pracodawców Polskich

Ocena Wpływu Projektu rewizji Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników na polski rynek pracy i na finanse publiczne RP

W marcu 2016 roku Instytut Zatrudnienia Transgranicznego przeprowadził na zlecenie Zarządu Izby Pracodawców Polskich analizę wpływu wniosku prawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 w/s Dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [COM(2016) 128 final] na polski rynek pracy, na polskich eksporterów i na finanse publiczne RP.

Na zlecenie Zarządu IPP Instytut dokonał wnikliwej analizy:

Studium Podyplomowe - Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) we współpracy z największą organizacją zrzeszającą firmy kierujące za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, Izbą Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) zaprasza do udziału w jedynym na europejskim rynku edukacyjnym Studium Podyplomowym w zakresie transgranicznego zatrudnienia.

Studium Podyplomowe
Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę

Studium przeznaczone jest dla pracowników firm, które kierują personel za granicę.

Ankieta

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego na bieżąco i permanentnie monitoruje rynek transgranicznego zatrudniania pracowników i związany z nim rynek usług transgranicznych.

Co roku Instytut aktualizuje dane dot. zjawiska delegowania polskich pracowników za granicę.

W pierwszym kwartale 2013 r. przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników delegowanych do UE.
Zapytaliśmy w ankiecie polskich pracowników o preferencje dot. pracy za granicą, życia za granicą, przyszłej emerytury, świadomości poziomu ochrony prawnej i ubezpieczeniowej.

Depesze prasowe n/t nowej Dyrektywy

Analiza rynku 2011-2012

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego na bieżąco i permanentnie monitoruje rynek transgranicznego zatrudniania pracowników i związany z nim rynek usług transgranicznych.

Co roku Instytut aktualizuje dane dot. zjawiska delegowania polskich pracowników za granicę.
 
 

Strony

Subskrybuj Instytut Zatrudnienia Transgranicznego RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04