Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce - praktyczny poradnik dla firm

jest wznowieniem całkowicie wyczerpanego nakładu książki o tym samym tytule, która ukazała się w 2007r.

Książka zawiera zbiór praktycznych opracowań prawnych na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Autorzy omawiają w niej tak istotne tematy jak: modele zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe zatrudnienia cudzoziemców. W publikacji poświęcono także sporo miejsca na omówienie zasad legalizacji cudzoziemców w Polsce, możliwości ich dalszego zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.

Książka zawiera wyciąg z aktualnych przepisów prawnych regulujących najważniejsze zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców, jak również wzory niezbędnych formularzy.

Lektura tej publikacji jest nieodzowna dla osób prowadzących działy księgowości oraz HR w firmach będących częścią zagranicznych koncernów. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych, niejednoznacznych i trudnych przepisów podatkowych oraz ubezpieczeniowych, a także wiązanych z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę.

Wydanie: 2011 (format 125x195, ilość stron: 244)

Spis treści: 

Słowo wstępne
   Dwa zasadnicze modele w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce
   Bezpośrednie zatrudnienie w polskiej firmie 
Legalizacja pracy cudzoziemców

   Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę
   Uzyskiwanie zezwoleń na pracę poszczególnych typów
   Analiza rynku pracy
   Odmowa wydania zezwolenia i cofnięcie wydanego zezwolenia
   Praca bez zezwolenia i szczególne zasady zatrudniania cudzoziemców z krajów ościennych
   Procedura Van der Elst
Opodatkowanie zatrudnienia transgranicznego
   Uwagi wstępne
   Prawo polskie
   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
   Rezydenci w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
   Konwencja Modelowa OECD
   Praca najemna
   Konwencja Modelowa OECD
   Metoda unikania podwójnego opodatkowania
   Konwencja Modelowa OECD
   Ryczałt 20% podatku - ograniczony obowiązek podatkowy
   Definicja ograniczonego obowiązku podatkowego
   Miejsce zamieszkania w orzecznictwie
  Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zasady opłacania i rozliczania składek za cudzoziemców  pracujących w Polsce POLSCE
   Kiedy ubezpieczenia w Polsce?
   Wyjątki od zasady ogólnej
   Prowadzenie działalności na własny rachunek w więcej niż jednym kraju
   Rozszerzenie przepisów wspólnotowych na obywateli państw trzecich
   Umowy międzynarodowe
   Cudzoziemcy pochodzący z krajów trzecich
   Pracownicy oddelegowani do Polski z innych krajów niż UE/EOG i tzw. krajów umownych
   Podleganie cudzoziemców zatrudnionych w Polsce ubezpieczeniom społecznym
   Cudzoziemiec zatrudniony przez polską firmę za granicą
   Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców pracujących w Polsce
   Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
   Zasady oraz tryb opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za cudzoziemców
   Uwagi dotyczące danych identyfikacyjnych
   Podstawa wymiaru składek
   Rodzaje składek
   Finansowanie składek
   Rozliczanie składek.
   Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
   Cudzoziemiec na kontrakcie menedżerskim
Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce
   Przepisy o legalizacji zatrudnienia cudzoziemca w Polsce
   Przepisy prawa pracy
   Przepisy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych
   Przepisy podatkowe
Wykaz literatury

  

 

Tomasz Major - Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com), Prezes Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl), arbiter w Stałym Sądzie Arbitrażowym przy IPP, autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów n/t transgranicznego zatrudnienia pracowników (WWW.ipp.org.pl/publikacje). Na co dzień wdraża nowoczesne formy transgranicznego zatrudnienia pracowników, w szczególności rożne konstelacje transgranicznej pracy tymczasowej oraz nowe modele wysyłania pracowników w ramach świadczenia usług. Doradza czołowym polskim eksporterom usług i najbardziej prężnym polskim agencjom pracy tymczasowej. Z rozwiązań Tomasza Majora w zakresie globalnego zatrudnienia oraz transgranicznego oraz transeuropejskiego delegowania pracowników korzystają wiodące światowe agencje pracy tymczasowej oraz największe
europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe.


Prywatnie Tomasz Major jest globtroterem, sternikiem morskim i pilotem samolotowym (PPL(A)). W latach 2003-2011 Tomasz Major zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Tomasz Major wspiera projekty humanitarne i edukacyjne w krajach trzeciego świata, w szczególności w Azji Południowo-Wschodniej (www.tomaszmajor.com).

 

Beata Pawłowska – Partner Zarządzający w kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

Beata Pawłowska była do lata 2008 r. pracownikiem Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie. Jest autorką wielu poradników w zakresie delegowania pracowników. Była uczestnikiem negocjacji bilateralnych m.in. polsko-niemieckich, polsko-holenderskich. Jest współautorką pierwszego komentarza do przepisów kolizyjnych Rozporządzenia 1408/71 oraz autorką kilkuset artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na które nierzadko powołują się sądy w swych rozstrzygnięciach dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych.
Od września 2008 r. pełni w kancelarii Brighton&Wood funkcję Kierownika Departamentu Advanced Employment Solutions. Wraz ze swym zespołem obsługuje firmy w kontrolach prowadzonych przez ZUS. Doradza też firmom w zakresie polityki w zakresie poświadczania formularzy A1.
Wszechstronne wykształcenie prawnicze uzupełnione o solidną i popartą praktyką wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków, i prawa pracy powodują, że Beata Pawłowska jest wyśmienitym partnerem do dyskusji na wszelkie tematy z zakresu zatrudniania pracowników, delegowania ich za granicę oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W spółce księgowej ATPO - Global Employment Solutions Pani Beata Pawłowska nadzoruje prowadzenie księgowości płac dla wybranych klientów kancelarii. Pani Beata Pawłowska pracuje w języku angielskim i polskim.

Prywatnie Beata Pawłowska jest podróżnikiem. Aktualnie z wielką determinacją i uporem realizuje projekty wspinaczkowe „korona ziemi” i „korona Polski”.


Kancelaria BRIGHTON&WOOD (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria doradcza zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.


Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.


Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2010 ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04