eBook - DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO HOLANDII

Od wielu lat polskie przedsiębiorstwa, w tym w szczególności agencje pracy tymczasowej, firmy budowlane, firmy działające w sektorze agro, usługodawcy z takich sektorów jak energetyka, spawalnictwo, przemysł delegują do Holandii rocznie ponad 35 tysięcy pracowników.
Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) - największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę oraz portal www.delegowanie.pl promują legalne i zyskowne dla polskich firm modele delegowania pracowników za granicę i ramach swojej działalności zleciły grupie niekwestionowanych ekspertów i praktyków przygotowanie wszechstronnej publikacji obejmującej aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe delegowania polskich pracowników do Holandii.

W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane i skonfrontowane z obowiązującymi przepisami różne modele stosowane przez polskie firmy delegujące pracowników do Holandii.

Szczególny nacisk położony został na kwestie związane z delegowaniem do Holandii pracowników zatrudnionych w w/w sektorach w ramach oddelegowania, delegacji, transgranicznej pracy tymczasowej, systemu uproszczonego i systemów mieszanych.

Szczegółowo omówiona została problematyka poświadczania formularzy A1.

Obszernie omówione zostały kwestie związane ze specyfiką podatkową delegowania pracowników do Holandii, w tym problematyką niestosowania zasady 183 dni, podwójnego opodatkowania płac i reperkusji z tym związanych.

Wydanie: 2012 (format 125x195, ilość stron: 300)


Autorami książki są praktykujący od wielu lat niekwestionowani eksperci w dziedzinie delegowania pracowników za granicę.  

 

 

Tomasz Major - Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com), Prezes Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl), arbiter w Stałym Sądzie Arbitrażowym przy IPP, autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów n/t transgranicznego zatrudnienia pracowników (WWW.ipp.org.pl/publikacje). Na co dzień wdraża nowoczesne formy transgranicznego zatrudnienia pracowników, w szczególności rożne konstelacje transgranicznej pracy tymczasowej oraz nowe modele wysyłania pracowników w ramach świadczenia usług. Doradza czołowym polskim eksporterom usług i najbardziej prężnym polskim agencjom pracy tymczasowej. Z rozwiązań Tomasza Majora w zakresie globalnego zatrudnienia oraz transgranicznego oraz transeuropejskiego delegowania pracowników korzystają wiodące światowe agencje pracy tymczasowej oraz największe
europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe.

Prywatnie Tomasz Major jest globtroterem, sternikiem morskim i pilotem samolotowym (PPL(A)). W latach 2003-2011 Tomasz Major zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Tomasz Major wspiera projekty humanitarne i edukacyjne w krajach trzeciego świata, w szczególności w Azji Południowo-Wschodniej (www.tomaszmajor.com).

 

BEZPOŚREDNI KONTAKT w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim: Tomasz Major 
+ 48 510 126 903, TMajor@BrightonWood.com.

 
Beata Pawłowska – Partner Zarządzający w kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

Beata Pawłowska była do lata 2008 r. pracownikiem Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie. Jest autorką wielu poradników w zakresie delegowania pracowników. Była uczestnikiem negocjacji bilateralnych m.in. polsko-niemieckich, polsko-holenderskich. Jest współautorką pierwszego komentarza do przepisów kolizyjnych Rozporządzenia 1408/71 oraz autorką kilkuset artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na które nierzadko powołują się sądy w swych rozstrzygnięciach dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych.
Od września 2008 r. pełni w kancelarii Brighton&Wood funkcję Kierownika Departamentu Advanced Employment Solutions. Wraz ze swym zespołem obsługuje firmy w kontrolach prowadzonych przez ZUS. Doradza też firmom w zakresie polityki w zakresie poświadczania formularzy A1.
Wszechstronne wykształcenie prawnicze uzupełnione o solidną i popartą praktyką wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków, i prawa pracy powodują, że Beata Pawłowska jest wyśmienitym partnerem do dyskusji na wszelkie tematy z zakresu zatrudniania pracowników, delegowania ich za granicę oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W spółce księgowej ATPO - Global Employment Solutions Pani Beata Pawłowska nadzoruje prowadzenie księgowości płac dla wybranych klientów kancelarii. Pani Beata Pawłowska pracuje w języku angielskim i polskim.

Prywatnie Beata Pawłowska jest podróżnikiem. Aktualnie z wielką determinacją i uporem realizuje projekty wspinaczkowe „korona ziemi” i „korona Polski”.

BEZPOŚREDNI KONTAKT w języku polskim i angielskim: Beata Pawłowska 
+ 48 506 477 912, BPawlowska@BrightonWood.com.

Kancelaria BRIGHTON&WOOD(www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria doradcza zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Formularz kontaktowy do kancelarii Brighton&Wood

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.

Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.

Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2011 ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04